Pastabos ir skundai mokesčių teisės klausimais

Valstybinė mokesčių inspekcija patikrinimo metu papildomai priskaičiavo mokesčių?
Jūs manote, kad yra pažeistos Jūsų teisės bei norite atstatyti teisingumą?
Ginčai.lt specialistai išanalizuos mokestinį ginčą, parašys kvalifikuotas pastabas, ginčijant mokesčių administratoriaus veiksmus.

Kas yra
mokestiniai ginčai?

Tai ginčai, kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl šių priežasčių:

• dėl mokestinio patikrinimo metu papildomai priskaičiuotų mokesčių sumų,
• dėl patikrinimo akto tvirtinimo sprendimu ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis,
• dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) privalomai nagrinėjami ikiteismine tvarka.

Mokestinius ginčus ikiteismine tvarka nagrinėja centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Kodėl rašomos VMI
pastabos ir skundai?

VMI skundai ir pastabos teikiamos, jeigu mokesčių mokėtojas nesutinka su VMI mokestinio patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių sumomis.

VMI pastabos taip pat rašomos, kai Mokesčių mokėtojas nori pagrįsti kitas aplinkybes, kurios gali būti svarbios tvirtinat VMI patikrinimo rezultatus. Tai gali būti mokesčių mokėtojo pateikti tam tikri faktai ar aplinkybės dėl patikrinimo rezultatų teisėtumo ir pagrįstumo, aplinkybės, galinčios turėti įtakos baudos dydžiui ar priimant sprendimą dėl atleidimo nuo delspinigių, pasiūlymas pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų ir pan.

Ginčai.lt teikiamos paslaugos

  • Pastabos Vietos mokesčių administratoriui dėl patikrinimo akte papildomai priskaičiuotų mokesčio sumų.
  • Skundai Centriniam mokesčių admininstratoriui, apskundžiant nepalankius Vietos administratoriaus sprendimus.
  • Skundai Mokestinių ginčų komisijai, apskundžiant nepalankius Centrinio mokesčių administratoriaus sprendimus.
  • Suruošiame visus reikiamus teisinius dokumentus, atstovaujame ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.
  1. Skundai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, apskundžiant nepalankius Vilniaus administracinio teismo sprendimus.
  2. Skundai Vilniaus administraciniam teismui, apskundžiant nepalankius Mokestinių ginčų komisijos sprendimus.
  3. Ruošiame pasiūlymus Mokesčių administratoriui pasirašyti susitarimą dėl papildomai priskaičiuotų mokesčių sumų.
  4. Konsultuojame mokesčių teisiniais klausimais.

Kodėl rinktis mus?

Ginčai.lt komanda jau daugiau kaip 11 metų dirba mokesčių teisės srityje.

Esame maža savo srities ekspertų komanda, siekianti maksimaliai patenkinti klientų lūkesčius apginant ir atkuriant pažeistą teisingumą.

Komandoje dirba mokesčių teisės specialistai, gerai išmanantys įstatyminę bazę bei norminius teisės aktus, turintys ilgametę darbo praktiką viešo administravimo srityje.

Mūsų klientai džiaugiasi gaudami gerą paslaugos kokybės ir kainos santykį.

Profesionalu
Patikima
Konfidencialu

Teikiame mokesčių teisines paslaugas gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, dovanojimo, nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčių  klausimais. Jei mokesčių mokėtojui Vietinis mokesčių administratoriaus papildomai priskaičiuoja mokesčių, atsižvelgiant į klientų pageidavimus, rašome pastabas ir skundus, atstovaujame mokesčių mokėtojus ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose. Pagrindinis Ginčai.lt komandos tikslas –maksimaliai išnaudoti mokestines lengvatas, sumažinti Jūsų verslo riziką ir sąnaudas.

Kontaktai

Konsultuojame Kaune.

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje!

+370 630 02200

info@gincai.lt